tatuaze

Vive Ut Vivas

Żyj Życiem

Anima Vilis

Podła dusza

Amore Qui Merentur

Kochaj tych, którzy na to zasłużyli

Amicum proba, probatum ama

Przyjaciół sprawdzaj, sprawdzonych kochaj

Veritas in omnem partem sui eadem est

Prawda jest z każdej swej strony taka sama

VINCIT MALOS PERTINAX BONITAS

Zwycięża złych nieustanna dobroć

VIVE MEMOR, QUAM SIS AEVI BREVIS

Żyj pamiętając, jak krótkie jest twe życie

Vox populi

głos ludu

Volenti nihil difficile

dla chcącego nic trudnego

Verba veritatis

słowa prawdy