tatuaze

Deus Dona Me Vi

Boże daj mi siłę

Dums Spiro Spero

Dopóki oddycham nie tracę nadziei

Napisy 131

Jeżeli już mam być komuś lub czemuś wierna, to tylko sobie samej.

Napisy 130

kochajmy bliskich szybko odchodza

Ubi thesaurus tuus, ibi cor tuum

tam skarb twój, gdzie serce twoje

Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia

gdzie ty Gajuszem, tam ja Gają

Usus magister est optimus

doświadczenie jest najlepszym nauczycielem

Ut ameris, amabilis esto

jeśli chcesz być kochanym, bądź godny miłości

Vanitas vanitatum et omnia vanitas

marność nad marnościami i wszystko marność

Vale et me ama

żegnaj i kochaj mnie