LOADING...

Regulamin

Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego który znajduje się pod adresem https://tatuaze.rymanow.com.
Administrator Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników (osoby trzecie) usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w celu przechowywania przez Użytkowników Serwisu zdjęć, artykułów (treści), komentarzy na zasadach wskazanych w tym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Warunki


Użytkownik zawiera umowę z Administratorem serwisu na świadczenie Usług w zakresie udostępniania zasobów systemu informatycznego Administratora Serwisu w sposób następujacy:
- poprzez rejestrację w serwisie i akceptację tego regulaminu.
- umieszczenie w serwisie dowolnych treści takich jak zdjęcia, artykuły, filmy, komentarze przez osoby zarejestrowane lub nie zarejestrowane (identyfikacja takiego użytkownika następuje poprzez aders IP).

Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu dla celów sprzecznych z prawem polskim lub międzynarodowym a także wykorzystywanie serwisu w sposub niezgodny z jego przeznaczeniem.
Użytkownik jest odpowiedzialny za dodawane przez siebie treści, artykuły, zdjęcia, komentarze, filmy i zobowiązuje się do przestrzegania praw innych Użytkowników oraz osób trzecich, w szczególności praw autorskich majątkowych i osobistych. Jednocześnie zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w serwisie utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności fotografii, filmów, artykułów, oraz że uzyskał on zgodę osób trzecich na umieszczenie przez niego treści, artykułów, filmów, zdjęć dotyczących tych osób lub do których prawa mają te osoby.
Umieszczając treści, filmy, artykuły, zdjęcia, użytkownik wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez wszystkich Użytkowników Serwisu oraz ma świadomość, że treści te będą dla nich ogólnodostępne. Tyczy się to różwnież wyszukiwarek i robotów indeksujących strony, ponieważ dodane przez użytkownika zdjęcia, filmy, artykuły, komentarze mogą się w nich wyświetlać.
Nie wolno stosować żadnych działań które naruszają prywatność innych Użytkowników (zbieranie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody jest zabronione)
Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia treści, artykułu, zdjęcia, filmu, komentarza bez podania przyczyny.

Po otrzymania przez Administratora Serwisu zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w treści, artykułach, filmach, zdjęciach, komentarzach w szczególności co do prawdziwości lub aktualności treści podanych przez Użytkownika, oraz co do posiadania przez Użytkownika praw do treści zamieszczonych w Ogłoszeniu, Administrator Serwisu ma prawo do podjęcia następujących kroków:
- usunięcia nieprawdziwych lub budzących wątpliwości danych.
- wezwanie uzytkownika do przedstawienia dowodów legalności dodawanych przez siebie danych.
- natychmiastowej blokady lub usunięcia konta.

Niektóre działy mogą wymagagać uiszczenia opłaty na okres widniejący w okienku płatności. Opłata jest dobrowolna i nie zmuszamy nikogo do jej dokonywania. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia użytkownika który nie stosuję sie do tego regulaminu, tyczy się to również materiałów treści, komentarzy zdjęć i filmików dodanych przez tego użytkownika.

Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w serwisie treści, artykuły, filmy, zdjęcia itp. odpowiedzialność za nie ponosi osoba która je zamieściła.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu wywołanych siłą wyższą, nieprzewidywalną awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników Serwisu, oraz za przerwy wynikające z przyczyn technicznych takich jak konserwacja, aktualizacje oprogramowania, dokonywanie ulepszeń.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści, artykułów, zdjęć, filmów umieszczonych w serwisie przez osoby trzecie.

Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie niewiążący charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Administratora Serwisu.

Rejestracja

Rejestracja w serwisie polega na wypełnieiu pól login, hasło, adres email i akceptacji niniejszego Regulaminu.
Celem potwierdzenia rejestracji możesz otrzymać kod aktywacyjny na podany przez siebie adres email.
Nie wolno udostepniać swojego konta osobom trzecim.
Zabrania się wykorzystywania konta do rozsyłania informacji handlowych, na którą odbiorca nie wyraził zgody (spam) oraz stosowania działalności komercyjnych takich jak reklamowanie, promowanie innych usług, towarów, witryn Internetowych itp.

Czytaj także: Polityka Prywatności