tatuaze

Aequo pulsat pede

śmierć puka jednako (do drzwi bogatych i biednych)

Absentem laedit, qui cum ebrio litigat

kto spiera się z pijanym, jakby się kłócił z nieobecnym

Ab ovo usque ad mala

od początku do końca (od jaj do jabłek)

Ab equis ad asinos

z koni na osły (z pieca na łeb, z deszczu pod rynnę)

Audaces fortuna iuvat

śmiałym szczęście sprzyja

Asinus asinorum

osioł nad osłami

Ars longa, vita brevis

sztuka długotrwała, a życie krótkie

Amor omnia vincit

miłość zwycięża wszystko

Ad futurum rei memoriam

na przyszłą rzeczy pamiątkę

Ab urbe condita

od założenia miasta