tatuaze

Avaritia et arogantia precipua validiorum vitia (Tacyt)

chciwość i bezczelność to główne wady możnych

Audentes fortuna iuvat decoratque corona

śmiałym los sprzyja i zdobi wieńcem

Aquila non capit muscas

Orzeł nie łapie much

Amicus Plato, amicus Socrates, sed magis amica veritas (Arys

Przyjacielem Platon, przyjacielem Sokrates, lecz większą przyjaciółką mi prawda

Amantes amentes (Plaut)

zakochani są szaleni, bez rozumu

Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere (Seneka)

Trzeba żyć dla innych, jeśli chcesz żyć dla siebie

A tuo lare ncipe

Zaczynaj od siebie

Amicus certus in re incerta cernitur

pewnego przyjaciela poznasz w sytuacji niepewnej (prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie)

Aliena nobis, nostra plus aliis placent

cudze bardziej podoba się nam, nasze innym

Alea iacta est

kości zostały rzucone